Avansert søk   Skriver-vennlig versjon  
Blad

Søk etter:
Søk!

Fant detaljer: 480
Side 1av 24    Vis alle

Poster pr side:
  
226 1119 Tomter lærerindejorda Njærheim og kloakk til tomter på lærerindejorda Måltun 1:500 Des. 74 TKH. Flat Hå - 3 50a/51h Kart og tegning God, kan brukes Hå kommune Kart og tegning er skøytet sammen med tape. Tomtedelen av kartet er laget 13.02.73 og er tegnet av R. S.
374 1118 Herredshuset på Varhaug, varme og røropplegg m.m. Varhaug 1:50 30.05.58 Rull 50a/51h Tegning Trenger konservering Hå kommune Disse 9 tegningen dreier seg om det samme og har altid vært oppbevart sammen i rull. Det er mange revner i dem og de trenger konservering.
375 1119 Profilskjema - Vigrestad Vigrestad Rull 50a/51h Tegning God, kan brukes Hå kommune
376 1114 Myra - Reguleringsplan Myra 1:1000 04.01.78 Per Kristiansen (?) Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune
377 1114 Forslag til avkjørselspolitikk på riks- og fylkesveger. Transportmessig betydning. Bjerkreim 1:50000 Des 79 Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune
378 1114 Forslag til avkjørselspolitikk på riks- og fylkesveger. Holdningskatogerier Bjerkreim 1:50000 Okt 79 Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune
379 1114 Lagerbygg Hompen - 1. etasje Hompen 1:50 S. Å. Fossdal Flat Bje - 1 50a/51h Tegning God, kan brukes Bjerkreim kommune
380 1114 Lagerbygg Hompen - 2. etasje Hompen 1:50 S. Å. Fossdal Flat Bje - 1 50a/51h Tegning God, kan brukes Bjerkreim kommune
381 1114 Bjerkreim kommuneskoger - Gravdalsfeltet Gnr 67 Bnr 7 og 8 Gravdal (gnr 67) 1:5000 6/80 DS Flat Bje - 1 50a/51h Kart Noe slitt, men kan brukes Bjerkreim kommune Noen bretter i kartet som er umulige å rette ut.
382 1114 Bjerkreim generalplan arealdisponering Vikeså - Bjerkreim Vikeså - Bjerkreim 1:10000 28.03.79 Generalplanutvalget Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune
383 1114 Bjerkreim kommune Vikeså - forslag til arealdisponering Vikeså 1:5000 07.11.77 Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune Dette er et bearbeidet kartblad fra økonomisk kartverk
384 1114 Fotlandsfossen laksetrapp Fotland Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune Kartet er i plastfilm tolig laget som et utsnitt
385 1114 Laksetrapp Fotlandsfossen - snitt Fotland 1:100 22.07.76 O.R. Flat Bje - 1 50a/51h Tegning Noe slitt, men kan brukes Bjerkreim kommune
386 1114 Laksetrapp Fotlandsfossen - prinsippskisse Fotland 1:100 22.07.76 O.R. Flat Bje - 1 50a/51h Tegning God, kan brukes Bjerkreim kommune
387 1114 Laksetrapp Fotlandsfossen - prinsippskisse Fotland 1:100 22.07.76 O.R. Flat Bje - 1 50a/51h Tegning God, kan brukes Bjerkreim kommune
388 1114 Oversiktsplan - utmarksplan, Bjerkreim - Tjørn - Lauperak Bjerkreim/Tjørn/Lauperak Des 75 Joar Bergien Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune
389 1114 Bjerkreim kommune og planområdet i Bjerkreim kommune fig. 1 og 2 Bjerkreim/Tjørn/Lauperak 1:2800000 og 1:250000 Des 75 Flat Bje - 1 50a/51h Kart Noe slitt, men kan brukes Bjerkreim kommune Det er tatt papirkopi og lagt ved i mappa.
390 1114 Oversiktsplan - utmarksplan, Bjerkreim - Tjørn - Lauperak - Hyttefelt 8 Tjørn Tjørn 1:5000 Des 75 Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune
391 1114 Oversiktsplan - utmarksplan, Bjerkreim - Tjørn - Lauperak - A.2a. Bjerkreim/Tjørn/Lauperak 1:50000 Des 75 Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune
392 1114 Oversiktsplan - utmarksplan, Bjerkreim - Tjørn - Lauperak - A.2a. Jord- og skogbruksareal Bjerkreim/Tjørn/Lauperak 1:50000 Des 75 Flat Bje - 1 50a/51h Kart God, kan brukes Bjerkreim kommune