INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

KARTSAMLINGER VED IKA

IKA har i det stille begynt å bygge opp en liten samling av eldre og avsluttede kart fra kommuner i Rogaland. Primært kart som har vært brukt i teknisk saksbehandling i kommuner i Rogaland. Samlingen består pr. sept. 2007 av omkring 500 kartblad, men vi venter at den vil vil vokse i framtiden. Vi har derfor valgt å lage en liten database som viser innholdet i denne samlingen. Pr. sept. 2007 inneholder samlingen i all hovedsak kart fra følgende kommuner: Bjerkreim, Hå og Sandnes. IKA har også litt kartmateriale som ikke er katalogisert, for innsyn i dette kontakt administrasjonen.

Ønsker du oppdaterte offentlige eiendomskart og eiendomsopplysninger som brukes i daglig saksbehandling i mange kommuner i Rogaland, så finner du dette bl.a. på Smartkommune.

Nettstedet Infoland er også et sted hvor du kan finne eiendom og kartopplysninger.

Denne lille databasen kan du søke i på følgende måte:

Databasens tabeller finner du bak linkene under her:


Kommune
Kartblad